Czy lewica w Polsce się zjednoczy

Od czasu, kiedy w Polsce po ostatnich wyborach do Sejmu i Senatu partia utworzona świeżo przez Janusza Palikota otrzymała poparcie sporo wyższe niż ugrupowanie uznane za lewicowe, a więc SLD, mamy w naszym kraju jakby dwie lewice, gdyż Janusz Palikot uważa swoje ugrupowanie za typowo lewicowe, co przejawia się chociażby w postulatach oddzielenie kościoła od państwa, związków partnerskich (zalegalizowania ich) czy chociażby pewnego rodzaju patronatu państwa nad niektórymi dziedzinami gospodarki. Z początku pomiędzy liderami ugrupowań lewicowych, a więc Leszkiem Millerem i Januszem Palikotem istniała jeszcze jakaś nic porozumienia, jednak już od pewnego czasu oba ugrupowania zwalczają się ostro, nie szczędząc sobie wzajemnie mocnych słów. Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, w związku z czym powstało pewne ugrupowanie, które nie mieni nazywać się partia polityczną, lecz pewnego rodzaju platforma porozumienia wszystkich sił lewicowych – mowa tu jest o Europie Plus, któremu to ruchowi patronuje nasz były Prezydent – Aleksander Kwaśniewski, aktywnym uczestnikiem ugrupowania są również Janusz Palikom i eurodeputowany (dawniej w SLD) Marek Siwiec. Politycy ci zapraszają do udziału w porozumieniu również SLD, jednak Leszek Miller absolutnie nie chce o tym słyszeć, głównie z uwagi na – jak podaje – animozje pomiędzy nim a Januszem Palikotem, z którym – jak ciągle podkreśla – nie chce mieć nic wspólnego.

Both comments and pings are currently closed.