Zasady finansowania partii politycznych w Polsce

Przed kilkunastu laty w Ustawie o partiach politycznych w naszym kraju zapisano zasady, zgodnie z którymi odbywa się finansowanie partii politycznych. System ten premiuje partie duże, które są silne i wygrywają wybory do naszego Parlamentu, wprowadzając tam swoich przedstawicieli. Zgodnie z obowiązującymi zasadami największą subwencje, a więc największe pieniądze z budżetu otrzymuje partia, która osiągnie najlepszy wynik w wyborach do Sejmu, kolejne partie otrzymują proporcjonalnie mniej. Jest pewien wyjątek, mówiący o tym, że również partie, które osiągną w wynikach do Sejmu wynik na poziomie wyższym niż 3 procent wszystkich osób biorących udział w wyborach i oddających ważne glosy, mogą liczyć na dofinansowanie z budżetu państwa, oczywiście na nieco niższym poziomie niż te, które wprowadziły do Sejmu swoich reprezentantów. Przeciwnicy takiego modelu finansowania partii politycznych w naszym kraju, a należą do nich głównie przedstawiciele partii mniejszych, nie korzystających więc z dofinansowania, zarzucają systemowi, że służy on niejako pewnemu zabetonowaniu systemu politycznego w Polsce, bowiem bez posiadania odpowiednich pieniędzy żadna partia nie jest w stanie stworzyć odpowiednich struktur w regionach, by mieć szanse w następnych wyborach parlamentarnych, nie ma też pieniędzy na kampanie wyborcza, co z góry skazuje ja na porażkę.

Both comments and pings are currently closed.