Narkotyk a prawo

Istnieje problem w jednoznacznym zdefiniowaniu, czym są narkotyki, ponieważ punkt widzenia na rożnego rodzaju specyfiki jest zależny od wielu czynników. Definicja będzie się różnić w zależności od poglądów ich autorów. Widać te różnice w poglądach polityków związanych z różnymi frakcjami politycznymi i ich działaniach dotyczących tej sfery – od liberalnych po te najbardziej konserwatywne. Różnice podejścia do tematu będą wynikać także z różnic kulturowych, mogą być one głębokie np. w jednej społeczności odurzanie się jakimś środkiem może być częścią długoletniej tradycji, w innej zaś osoby dopuszczające się takiego procederu będą stygmatyzowane i karane. Kolejnym ważnym czynnikiem mającym istotny wpływ na pojęcie narkotyku jest zróżnicowany stan prawny, mówiący o tym, jakie substancje pochodzenia naturalnego czy też syntetycznego będą nielegalne. Stan prawny mówi także, jakie czynności ich dotyczące będą ścigane przez organy władzy np. produkcja, sprzedaż, zażywanie czy posiadanie. Z analizy dostępnych definicji narkotyku wynika, że narkotykiem jest – środek wywołujący uzależnienie (psychiczne lub fizyczne) o działaniu pobudzającym, hamującym lub halucynogennym o pochodzeniu naturalnym lub syntetycznym wywołujący efekty natury psychofizycznej m.in. euforia, odurzenie, uspokojenie lub pobudzenie

Both comments and pings are currently closed.