Placówki pomocy w naszym kraju

Grupy Anonimowych Narkomanów powstały na zasadzie znanych już grup Anonimowych Alkoholików. Obydwie grupy stosują bardzo podobny program. Podstawowym celem tego typu działalności jest pomoc w odejściu od nałogu, poprzez systematyczny udział w spotkaniach grupy oraz poprzez stosowanie się do „dwunastu kroków”, które są podstawą programu AN oraz AA. Pierwszy krok polega na zrozumieniu przez osoby uzależnione ze mają one problem z narkotykiem i ze same sobie z nim nie poradzą Następne kroki odwołują się do Boga, do jego opatrzności. Następne zadania polegają na lepszym poznaniu własnego ja. Kolejne etapy polegają na naprawieniu popełnionych błędów wobec wszystkich ludzi. Następnie osoba dokonuje kolejnych samoocen, przyznaje się do następnych popełnionych błędów. Poprzez modlitwę oraz medytacje powinna zbliżyć się do uwolnienia od nałogu. Ostatnim krokiem jest nawrócenie duchowe. Stowarzyszenie Monar zostało założone przez Marka Kotańskiego. Program Monaru opiera się przede wszystkim na relacjach miedzy personelem a pacjentami. Są to relacje partnerskie, ponieważ wiele decyzji w Monarze jest podejmowanych przez pacjentów, ale w porozumieniu z władzami i lekarzami stowarzyszenia. Mimo takich relacji w programie jest uznawany system kar. Dla takich osób Monar w wielu województwach w Polsce założył tzw. punkty konsultacyjne.

Both comments and pings are currently closed.