Polityka a pomoc ofiarom przemocy

Bardzo często w naszym kraju dochodzi do aktów przemocy w domach. Niestety też duża ich liczba w ogóle nie wychodzi na światło dzienne. Bite kobiety tak naprawdę nie wiedzą, do kogo udać się o pomoc. Również prawo w naszym kraju nadal działa dość nieudolnie w tej kwestii. Bowiem jak wiadomo bardzo często oprawca po wyjściu z aresztu znów powraca do swego domu i dalej mieszka z ofiarą. I wówczas osoby zajmujące się takimi przypadkami tłumaczą, że należy zgłosić się o wydanie niebieskiej karty, która będzie gwarantować, iż taka osoba na pewno nie będzie znajdowała się w pobliżu domu. Jednak mało, kto zdaje sobie z tego sprawę jak trudno przyznać się komuś o tym, co dzieje się w domu. Również bardzo często do przemocy dochodzi w domach gdzie znajduje się szanowny urzędnik, lekarza i tak naprawdę osoba maltretowana zdaje sobie sprawę, że nie zawsze ktoś uwierzy w jej zeznania. Z drugiej także strony nie zawsze w takich domach dochodzi do przemocy fizycznej. Pojawia się także i przemoc psychiczna a jak wiadomo bardzo ciężko jest u kogoś wykryć ją gdyż nie ma człowiek na ciele żadnych ran. Osoba może również bardzo dobrze maskować swój zły stan psychicznych, ale jest to tylko do czasu. Gdyż w wielu przypadkach w takich domach musi dojść do tragedii po to by ktoś zwrócił na to uwagę. Dlatego tez politycy powinni znacznie więcej uwagi poświęcać na tak ważny problem w naszym kraju.

Both comments and pings are currently closed.