Pomoc dla uzależnionych

Pewną formą pomocy dla osób nieletnich uzależnionych jest także Sąd Dla Nieletnich Narkomanów i Alkoholików. Celem powołania takich sądów jest zarówno pomoc uzależnionym jak i pomoc im w zredukowaniu zachowań przestępczych. Sąd ustala nieletniej osobie nadzór kuratora i nakazuje sprawdzanie obecności narkotyków w organizmie. W momencie, kiedy nałóg już jest silny i osoba uzależniona nie umie sobie sama z nim poradzić wówczas pomocy należy szukać w placówkach służby zdrowia. Zgłaszać się można do specjalistów, psychologów, pedagogów. Leczenie na oddziałach odwykowych składa się z czterech etapów. Pierwszym z nich jest detoksykacja zatrutego organizmu. Stosuje się różne leki, które mają za zadanie złagodzić ból pojawiający się w okresie odstawiania narkotyku. Drugi etap tego leczenia polega na wzmocnieniu organizmu poprzez usuniecie różnych schorzeń spowodowany długotrwałym i nadmiernym stosowaniem narkotyków. Są to przede wszystkim zmiany w narządach wewnętrznych i układzie nerwowym. Trzeci etap to uświadamianie osoby uzależnionej o złych skutkach brania narkotyków i konsekwencjach, jakie prowadzi za sobą ich ciągłe zażywnie. Etap ten polega także na pokazaniu osobie uzależnionej ze są inne formy spędzania czasu, które będą mieć pozytywny skutek na jego zdrowie. Czwarty etap to resocjalizacja. Polega na przypomnieniu osobie wychodzącej z nałogu, co to jest normalne życie bez narkotyku.

Both comments and pings are currently closed.