Uzależnienie dla ludzi

Uzależnienie społeczne inaczej socjologiczne – osoba zaczynająca swą ”przygodę” z narkotykami jest pod wielkim wrażeniem tego, co dzięki nim doświadcza oraz osobami, które wprowadzają ją w taki stan. Poprzez co osoba taka zaczyna rezygnować z dotychczasowych zajęć, wprowadza swój nowy styl życia podporządkowany braniem narkotyków. Młode osoby zaniedbują naukę, opuszczają lekcje. Mają trudności w porozumieniu się z nauczycielami jak i innymi uczniami. Pojawiają się problemy zdania do następnej klasy. Osoba uzależniona społecznie ma również duże problemy w porozumiewaniu się w własnej rodzinie. Emocjonalnie oddalają się od swoich rodziców. Negatywnie reagują na próby znalezienia kontaktu z nimi. Negatywnie reagują też na osoby bliskie, które nie są z kręgu osób biorących narkotyki, lub które maja negatywny stosunek do narkotyków. Zmianie na gorsze ulęgają także stosunki ze swoimi przyjaciółmi. Uzależnienie społeczne niszczy takie związki na rzecz nowych rówieśników, którzy mają dostęp do narkotyków oraz dostęp ten ułatwiają. Mimo tak wrogiej i buntowniczej postawy wobec wszystkich, co są przeciwni jego nowemu stylowi życia, osoba taka przestaje być pewna siebie. Uzależnienie niesie za sobą także skutki moralne. Osoba zmuszona do regularnego brania narkotyków nie kieruje się żadnymi wartościami moralnymi. Nagminnie oszukuje swoich bliskich.

Both comments and pings are currently closed.